KOTIZACIJA ZA SUDIONIKE:

 • Za uplate do 21. kolovoza 2023.: 435,00 EUR /  3.277,50 HRK
 • Za uplate do 1. listopada 2023.: 500,00 EUR / 3.767,25 HRK
 • Za uplate od 2. listopada 2023.: 580,00 EUR / 4.370,01 HRK
 • Kotizacija uključuje PDV.
 • Kotizacija uključuje konferencijski materijal, sve obroke te sva događanja prema programu Konferencije.
 • Kotizacija NE uključuje troškove smještaja u hotelu niti putne troškove.

KOTIZACIJA ZA OSOBE U PRATNJI*

 • Za uplate do 1. listopada 2023.: 180,00 EUR / 1.356,21 HRK
 • Za uplate od 2. listopada 2023.: 240,00 EUR / 1.808,28 HRK
 

Osoba u pratnji može biti supružnik, prijatelj ili dijete sudionika. Osoba u pratnji mora biti starija od 18 godina. Osoba u pratnji ne smije biti zaposlenik iste tvrtke kao i sudionik, ili zaposlenik društva/organizacije/institucije čija je djelatnost i poslovne aktivnosti djelomice ili u potpunosti povezane s programskim sadržajem Konferencije, kao niti student programa fakulteta i/ili visokog učilišta koji je povezan s programskim sadržajem Konferencije. Kotizacija za osobu u pratnji ne uključuje pristup na predavanja niti konferencijske materijale.

 • Kotizacija uključuje sve obroke te sva društvena događanja prema programu Konferencije
 • Kotizacija uključuje PDV
 • Kotizacija NE uključuje troškove smještaja u hotelu niti putne troškove
 • Kotizacija NE uključuje konferencijski materijal i sudjelovanje na predavanjima
 

VAŽNO

 1. Nakon prijave u sustav na izbor ćete imati pojedinačnu ili grupnu registraciju.
 2. Ukoliko ste registraciju već izvršili, a potreban Vam je pristup dokumentima ili izmjene same prijave molimo Vas da pristupite svom korisničkom računu prema uputama dobivenim prilikom registracije u Penta sustav.
 3. Usluga je potvrđena nakon izvršene uplate i poslane potvrde o sudjelovanju od strane organizatora

*1 EUR = 7,53450 HRK
Za potrebe dvojnog iskazivanja cijena i prometa u razdoblju od 05.09.2022. do 31.12.2023. godine, u skladu s odredbama Zakona o uvođenju eura (NN 57/22, NN 88/22), primjenjuje se fiksni tečaj konverzije iz čl. 3. Zakona o uvođenju eura.

OPĆI UVJETI konferencije dostupni su u linku.

ORGANIZATOR

 

hrHrvatski